Deutsch

kulturLINK gør støttesøgningen lettere for kunst- og kulturprojekter!

Det dansk-tyske Interreg-projekt kulturLINK har udvidet sit informationstilbud for danske og tyske kunstnere, kulturaktører og -institutioner. En ny, grænseoverskridende linksamling hjælper med søgningen efter den passende projektstøtte.

Under overskriften ”støtte / videre støttemuligheder” findes ca. 50 links, som fører til informationer over private og offentlige støtte-muligheder i Danmark og Tyskland. Dertil kommer kulturLINKs egne støtteprogrammer.

Den danske oversigt omfatter ca. 35 fonde og kommuner, som hidtil har været svære at finde frem til – især for tyske projekter. Til forskel fra Tyskland er der i Danmark ingen central indretning, der informerer om de forskellige støttemuligheder.

Den tyske samling er tydeligt mindre. Af hensyn til det uoverskuelige støttelandskab i Tyskland begrænser den sig til få målførende informationsindretninger. Den bedste er det Deutsche InformationsZentrum Kulturförderung (DIZK), en gratis tilgængelig internetportal. Læs mere om portalen her under ”projekter”.

For støttesøgning gælder devicen: Gør brug af alle informationsmuligheder! Vær omhyggelig med din research, inden du skriver din ansøgning!

Flere info finder du under www.kulturlink.org/dk/andre-støttemuligheder/