Deutsch

Kulturmanagement

Kunst og kultur og deres videnskab og forskning kræver brug for managment!

Kunstneriske ideer og positioner har brug for de rigtige rammebetingelser og præsentationsstrukturer for at opnå synlighed. Det samme gælder for mindre undersøgelser, større forskningsprojekter eller offentlige videnskabsdebatter. Alle kræver de passende arbejdsbetingelser og velegnede forer.

Som følge af mit mangeårigt arbejde på museums- og stiftelsesområdet har jeg været vidne til, hvordan de bedste ideer og planer kan gå til grunde allerede før de rigtigt fik set dagens lys. Ofte pga. manglende ressourcer i form af finansiering eller faglig arbejdskraft, eller simpelthen fordi det ikke er lykkes at forbinde ide og om omsætning virksomt med hinanden.

Som led i omsætningen af større, til tider institutionaliserede projekter har jeg med success anvendt forskellige løsningsmodeller:

Museumsudstillinger er en fast bestanddel i ”virksomhedssystemet” kunst og kultur. Ligesom i et butiksvindue udstilles ”løsdele” fra de forskelligste sammenhænge, idet de arrangeres intelligent og attraktivt. Hvad derved ofte træder i baggrunden er museet, eller samlingen, selv.

At udvikle et udstillingsformat, som sætter museet, samlingen og deres fælles historie i fokus, er den løbende planlægningeres hovedanliggende.

Mere dertil her under ”Aktuelt” og „Projekter“!

Og så gælder – management alene, det er ikke nok!

Kun i forbindelse med den nødvendige fagkompetence bliver ideer og planer til gode resultater!