Deutsch

Deutsches Informationszentrum Kulturförderung (DIZK)

2003-2007: Projektstyring (konception, omsætning, evaluering og overførelse til permanent funktion) på vegne af Kulturstiftung der Länder. Online-databank for kunst- og kulturstøtte

Portalen www.kulturfoerderung.org fungerer siden 2006 som gratis tilgængelig informationsindretning, der tilbyder sine brugere et strukturet overblik over private og offentlige støtte-muligheder for kunst og kultur i Tyskland og det europæiske udland. Projektet er initieret i samarbejde mellem Kulturstiftung der Länder, Bundesverband Deutscher Stiftungen og Kulturkreis der deutschen Wirtschaft og henvender sig såvel til kunstnere, kulturaktører og institutioner med støttebehov som til potentiale støtteydere (mæcener og sponsorer) samt kunst- og kulturpolitiske organisationer, serviceindretninger og kulturredaktioner.

Der er her tale om en internetdatabank, som formidler mere end 3.500 data med aktuelle og strukturerede informationer, særlig om tyske stiftelser for kunst og kultur såvel som tilgrænsende felter som f.eks. fredning af mindesmærker, åndsvidenskaber eller hjemstavnspleje. Et omfangsrigt linkkatalog muliggører derudover en tilgang til videregående støtteinformationer fra det private og offentlige område.

På siden ”projektmarked” har brugere lejlighed til gratis at præsentere egne projekter og således opnå synlighed overfor partnere og støtteydere.

DIZKs udvikling og opbygning blev støttet gennem Robert Bosch Stiftung, Kulturstiftung des Bundes, Deutsche Bank Stiftung og Adolf Würth GmbH & Co. KG. 2007 overdrog Kulturstiftung der Länder portalen til Bundesverband Deutscher Stiftungen.

Sideløbende eksterne kurser og seminarer om nationale og internationale støttemuligheder særlig i Tyskland for Goethe Institutet, MitOst-Verein für Sprach- und Kulturaustausch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, BERLINAUT.DK, regionale kunst- og kulturinstitutioner ligesom kommunale kulturkontorer.

Litteratur: