Deutsch

„Bildwissenschaft og Visual Culture“ – en international foredragsrække 2013-2014

organiseret af Institut for Kunst- og Kulturvidenskab af Københavns Universitet i samarbejde med Goethe-Instituttet og Det Kongelige Danske Kunstakademi (Skoler for Arkitektur, Design og Konservering – Arkitektskolen).

Foredragsrækken – som er et åbent tilbud til alle interesserede – vier sig spørgsmålet om, hvor de forskellige videnskabelige billedesdiscipliner fra kunsthistorien til medieavidenskaberne placerer sig med deres specifikke temaer, metoder og kompetencer i det nutidige uddannelses- og forskningslandskab.

I denne sammenhæng står både den tysksprogede „Bildwissenschaft“ og den angelsaksiske „Visual Culture“ for store udfordringer.

Det første foredrag i rækken finder sted den 12.04.2013 i auditoriet på Institut for Kunst og Kulturvidenskab. Rækken indledes af Oliver Grau fra Donau-Universität Krems (Østrig), hvis tema er „STÄRKEN der Geisteswissenschaft, MediaArtHistories, Bildwissenschaften & the Archive 2.0“.

De følgende foredrag 2013finder sted den 04.10. (Norbert Schneider, tidligere Universität Karlsruhe), 15.11.2013 (Horst Bredekamp, Humboldt-Universität zu Berlin) og den 22.11.2013 (Whitney Davis, University of California – Berkeley) – ligeledes på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Alle foredrag er åbne for offentligheden.

Flere info finder du under www.kunstogkulturvidenskab.ku.dk/bildwissenschaft/