Deutsch

Femern Bælt regionen – kulturLINK støtter kulturprojekter!

Også i 2013 er en ny pulje til støtte af kulturelle projekter i tilknyting til Interreg-projektet kulturLINK Femern Bælt. De naeste ansøgningsfrister er: 7. januar og 1. marts 2013.

Formålet med puljen er at støtte mindre fælles projekter med min. en dansk og en tysk partner, der har aktiviteter på begge sider af Femern Bælt, og som holder sig inden for temafelterne billedkunst, scenekunst, musik, litteratur, film & medier eller kulturarv.

Ligesom sidste år støtter kulturLINK såvel små projekter (såkaldte mikroprojekter: ansøgningsfrist 7. januar 2013) som større aktiviteter (programmet people to people-projekter: ansøgningsfrist 1. marts 2013).

Puljen finansieres af Kulturregion Storstrøm, Kulturregion Midt- og Vestsjælland samt det danske Kulturministerium.

Flere info finder du under www.kulturlink.org/dk/projektstøtte