Deutsch

„Middelalder-Spotlight“ – den nye temarække til Skt. Annen-Museum i Lübeck

2011-2014ff.: Konception og udførelse af temarækken „Middelalder-Spotlight“ til middelaldersamlingen på Skt. Annen-Museum i Lübeck

På Lübecks Skt. Annen-Museum er middelaldersamlingen den centrale afdeling. Samlingen udgør den egentlige skat i Lübecks verdenskulturarv. I Tyskland finder man ikke en anden samling med så mange middelalderlige altertavler, hvor deres tidligere bymæssige placering er kendt.

Med temarækken „Middelalder-Spotlight“ vil man sætte fokus på denne fremragende samling, såvel regionalt som internationalt, samt begejstre og vinde nye besøgende til den senest etablerede, spændende seværdighed. Præsentationen er bygget op omkring en række udsædvanlige tankevækkende temaer, der belyser forskellige facetter af den fjerne middelalders kunst.

Det ledsagende program byder bl.a. på omvisninger for forskellige målgrupper. Enkelte „spotlights“ henvender sig særlig til bestemte alders- og erhvervsgrupper.


Spotlight # 2
(3. februar – 7. april 2013):
”I kirken havde jeg min plads! – hjemsteder for helgenbilleder i Lübeck”

Altertavler og helgenbilleder vidner endnu i dag på St. Annen-Museum om den prægtige kirkeudsmykning af Lübecks kirker omkring 1500. Rige købmandsfamilier og eksklusive broderskaber var ofte i besiddelse af kapeller og altre og udsmykkede disse mere og mere med sakrale kunstværker. Reformationen satte dog en ende for denne udvikling. Men hvor i kirken, foran hvilken kirkepille eller kapelvæg plejede disse at stå? Testamenter, gravstenbøger og gamle kirkebeskrivelser åbenbarer forbavsende detaljer om helgenbilledernes vej ud af Lübecks kirker til middelaldersamlingen på Skt. Annen-Museum.

Flere info finder du under www.st-annen-museum.de/spotlight


Spotlight # 1
(maj – august 2012):
„… men koste må det ingenting! – Prægtige altertavler som retshandel og vare“ Altertavlernes strålende pragt og glans forsikrede om deres rette tilhørsforhold til Gud. Ligeledes fungerede de som en slags „forsikring” for den, som stillede dem i ophav. Til fremstillingen af altartavlerne måtte der rejses vældige pengesummer, hvilket førte til, at fremstillingsprocessen af disse enkeltstykker var reguleret såvel juridisk som økonomisk. Datidens udførelsesforskrifter og -frister, regninger og andre skriftkilder beskriver en overraskende moderne forretning med træ, farve og metal inden for den sidste højkonjunktursfase af middelalderens billedfremstilling før reformationen.

Flere informationer under www.st-annen-museum.de/spotlight


Inden for rammerne af temarækken koncipieres sideløbende offentlige såvel som målgruppebaserede rundvisninger samt indførende workshops til museumspædagoger og museumsguider.