Deutsch

Tyske udlandsstipendier til udsædvanligt begavede og kvalificerede kunstnere – tildelt gennem Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien og de tyske forbundslande

2009-2017: Organisation af den endelige udvægelse til årlig tildeling af tyske udlandsstipendier til arkitekter, billedkunstnere, musikere og forfattere i Deutsche Akademie Rom Villa Massimo og Casa Baldi i Olevano Romano, i Deutsches Studienzentrum Venedig og i Cité Internationale des Arts Paris på vegne af Kulturstiftung der Länder

Stipendierne rettes til udsædvanligt begavede og kvalificerede, overvejende yngre kunstnere inden for områderne arkitektur (også landskabsarkitektur), billedkunst, musik (saerlig komposition) og litteratur.

Studieopholdet skal give kunstnere mulighed for at videreudvikle sig kunstnerisk.

Ansøgere skal have afsluttet en uddannelse og have opået offentlig anerkendelse for deres kunstneriske arbejde, være tyske statsborgere eller have levet og arbejdet i Tyskland for mindst 5 år og være i besiddelse af relevante sprogkundskaber ved tiltrædelse af udlandsopholdet.

Udvælgelsen (indenfor området billedkunst foretages udvælgelsen i to trin) afsluttes med afgørelsen af den uafhængige forbundsjury senest i slutningen af juni.

Stipendiaterne bliver straks informeret. Forbundsjuryens afgørelse offentliggøres via Presse- und Informationsamt der Bundesregierung:www.bundesregierung.de/BeauftragtefuerKulturundMedien

Organisation af den årlige nationale udvægelse foretages af Kulturstiftung der Länder.

Årlig ansøgningsfrist er den 15. januar ved den pågældende myndighed for kunststøtte i bopælslandet.

Berlinske ansøgere kan finde aktuelle og detaljerede informationer under: www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/internationaler-kulturaustausch/auslandsstipendien/