Deutsch

Tysk-Russisk Museumsdialog – et initiativ af tyske museer

2008-2010: Konception og omsætning af et arbejdsområde med databank for en videnskabelige projektgruppe til indsamling og bearbejdelse dokumenter i Tyskland og i den Russiske Føderation

Den Tysk-Russiske Museumsdialog er et initiativ, som blev grundlagt i november 2005 i Berlin af ca. 80 tyske museer, de noterer indtil nu samlingsbestandenes tab som følge af krigsbaserede anbringelser mellem 1945 og 1947 i daværende Sovjetunionen.

Initiativets formål er at forbedre gennemsigtighed, oplysning og samarbejde på et mellemfolkeligt fagligt plan.

På dette grundlag vil den Tysk-Russiske Museumsdialog styrke udvekslingen mellem tyske og russiske fagkolleger, initiere fællesprojekter og forbedre kundskab til krigsbetinget anbragt kulturgods.

I denne sammenhang bliver tilbageleveringen af ca. 1,5 millioner kunstværker i 1955 og 1958/1959 fra Sovjetunionen til DDR – derunder verdensberømte kunstskatte som Pergamonaltars relieffer (Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung) og Rafaels Sixtiniske Madonna (Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie Alte Meister) – værtsat som en stor kulturpolitisk handling.

2008 kunne det første projekt til indsamling og analysering af transport- og fordelingslister startes. På grundlag af arkivmaterial i Tyskland og den Russiske Føderation udforsker projektet den krigsbetingede anbringelse af tysk kulturgods mellem 1945 og 1947 til Moskva og Leningrad.

For at bearbejde alle forskellige dokumenter var det nødvendigt at koncipere og udvikle en ny, helt specifik databank. Ifølge samarbejde af experter inden for informationsteknologi, programmering og historiske videnskaber udvikledes en databank, som muliggør at indsamle store uensartede objektmængder inden for komplekse handlingsforløb.

Et videre skridt i processen er at lokalisere og idenficere det kulturgods, hvis opholdsted endnu er ukendt.

Et andet – tysk-russisk – videnskabprojekt beskæftiger sig med historien for russiske museer og samlinger i Anden Verdenskrig.

Kontoret af Tysk-Russisk Museumsdialog bliver ført af Kulturstiftung der Länder.