Deutsch

Corpus om middelalderlige træskulpturer og tafelmaleri i Slesvig-Holsten – Hansestadt Lübeck, Sankt Annen-Museum og byens kirker

1996-1999ff.: Videnskabelig medarbejder med hovedvægt på skulptur hhv. altertavle under ledelse af Professor Uwe Albrecht (Christian-Albrechts-Universität Kiel, kunsthistorisk institut)

Formålet med det mangeårige forskningsprojekt var – og er – at præsentere alle bevarede middelalderlige træskulpturer og tafelmalerier i Slesvig-Holstein i et kritisk katalog. Som pilotprojekt blevet udvalgt den såvel kvalitativt som kvantitativt fremragende objektbestand i Hansestadt Lübeck – som i senmiddelalderen indtog pladsen som Nordtysklands handels- og kunstcentrum med forbindelse til Nord- og Nordøsteuropa.

Lübeck, domkirke, triumfkors, Johannes (detail), Bernt Notke og værksted, 1471-1477

Det første bind i corpusrækken med i alt fem bind præsenterer 249 bidrag med kunsthistoriske og -teknologiske forskningsresultater af samlingen i Lübecks Skt. Annen-Museum. De fotografiske nyoptagelser giver et nuanceret billede af kunstværkernes høje kvalitet. Med sit omfangsrige videnskabelige apparat har grundforskningsprojektet skabt de nødvendige forudsætninger for videre forskning på området ’senmiddelalderlige og tidlig, nyårig kunst i Østersøens regioner’.

Det andet bind – som udkommer i 2012 – behandler de middelalderlige træskulpturer og tafelmalerier i kirkerne i Lübecks gamle bydel, i byområdet og omegn samt Travemünde. Derudover behandles de kunstværker, der blev ødelagt i Lübeck under Anden Verdenskrig.

Det videnskabelige arbejde med Lübecks objekter er støttet af Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Udgivelsen er muliggjort af private og offentlige mæcener og i særlig grad af stiftelser fra Lübeck.

 

Litteratur:

derudover